Projektnamn: Alviks torg
Ort: Stockholm
Arkitekt: Sune Malmquist, Arndt & Malmquist
Färdigställt: 1998
Beställare: Anders Bodin Förvaltning AB
Produkttyp: Fasad av polerad, krysshamrad, flammad och råkluven Älvdalskvartsit.

Det finns f?s?tydliga exempel p?hur arkitekten vill använda samma sten för att skapa sina effekter med strukturer och ytbearbetningar. Och samtidigt finns det f?beställare som har ställt s?hårda kvalitetskrav. S?visst gladde vi oss lite extra när vi först fick höra om Alviks Torg.

Sune Malmquist har varit med och ritat Alviks Torg där Älvdalskvartsiten har använts som fasad. Fasaden består av polerad, krysshamrad, flammad och råkluven Älvdalskvartsit. I stora delar av projektet användes stenen ingjuten i prefabricerade betongelement. Malmquist menar att alla de olika behandlingarna av stenen ger speciella effekter. Stenen i sig själv är speciell och vacker.

Beställaren Anders Bodin Förvaltning hade bestämda kvalitetskrav och många andra stenar fyllde inte kraven. Stenen är mycket stark, men förhållandevis lätt att arbeta med. Alviks Torg var ett mycket avancerat bygge och stenen gick att använda tack vare sina utmärkta egenskaper. Älvdalskvartsiten klarar ocks?av dagens miljöutsläpp.

Sune Malmquist är delägare i arkitektbyrån Arndt & Malmquist som ocks?ägs av Hervor von Arndt, Henric Wåhlin och Bénédicte Wåhlin. Byrån grundades 1962 och hade 1996 åtta medarbetare. Arndt & Malmquist är specialiserade p?kvalificerade uppdrag för bostäder, kontor, kommersiella byggnader och restauranger. De önskar ha ett nära samarbete med beställare och byggare som brukar bidra med goda tekniska lösningar, byggbarhet och god milj?

Arndt & Malmquist har ett formspråk som förenar modern teknik och funktion med i vid bemärkelse klassisk arkitekttradition. Andra exempel p?uppdrag är Kvarteret Oxkärran (Oxtorgsgatan, Stockholm) samt Tranebergsstrand.

Alviks Torg är konsten att se hur olikheter kompletterar varandra. Ett torg som förenar.
Fake paneraithe second omega replica sale hand does not go, this is the replica watches sale problem with most people will encounter rolex replica uk wearing a watch, and wearing a watch for a long time hublot replica uk people generally know how to panerai replica sale solve this problem, but just started wearing a watch panerai replica sale people will not know how this is back things, panerai replica cartier replica sale the second hand does not go, if it is a mechanical words may not pull its weight, fake tag heuer often on pull its weight just fine.